Naši zaposleni

Pri nas imamo zaposlene le najboljše strokovnjake


Melita Kuhar

Svetovalka

+386 31 666 168


Rojena sem bila leta 1968 v Kopru, kjer sem obiskovala osnovno in srednjo šolo, srečno preživela puberteto in adolescenco ter se po končani Srednji družboslovni in jezikovni šoli vpisala na ljubljansko univerzo in sicer ekonomsko fakulteto. Za študij ekonomije sem se odločila, ker takrat nisem vedela kaj drugega bi sploh študirala. Po obiskovanju dveh letnikov ekonomije sem ugotovila, da me ekonomska znanja ne zanimajo in se vpisala v prvi letnik Višje šole za socialno delo, kar se je izkazalo za odlično odločitev. Študij me je izredno zanimal in v rednem roku sem diplomirala ter pridobila naziv DIPLOMIRANA SOCIALNA DELAVKA.

Ker takrat še ni bilo fakultetne stopnje za socialno delo, sem se vpisala v tretji letnik Pedagoške fakultete, smer socialna pedagogika, kjer sem v predvidenem roku tudi diplomirala pri prof.dr. Bojanu Deklevi ter pridobila naziv UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA SOCIALNA PEDAGOGINJA oziroma (stari naziv) “profesorica defektologije za motnje vedenja in osebnosti in domske pedagogike”. Sebe lahko opredelim kot ustvarjalnega deloholika, si pa vseeno znam vzeti čas za sebe in svoje bližnje.

Od leta 1994 do 2008 sem delala v privatnem gospodarskem sektorju in trgovini ter se ukvarjala z mnogo področji, predvsem poslovno komercialne narave: komerciala, uvoz, nabava, prodaja, veleprodaja, vodenje maloprodajnih trgovin, pogajanja s tujimi in domačimi dobavitelji, izbira in ukvarjanje s kadri idr.

Poročena sem bila 16 let, hči je rojena 1998, uradno sem razvezana od leta 2006.

Mešanica osebnih (ločitev, izzivi osebnostne rasti po razhodu) in poslovnih izkušenj so me pripeljale do zamisli, da bi ustanovila svojo SVETOVALNICO, torej nevtralni prostor kjer lahko svetujem posameznikom in parom na vseh segmentih odnosov. Pri svojem delu s pridom uporabljam svoje široko teoretično in akademsko znanje, močno razvito čustveno inteligenco in raznovrstne izkušnje z različnih področij človekovega čustvovanja in počutja. Raziskujem odnose na vseh ravneh, saj so ravno odnosi neizčrpen vir osebnostnih sprememb in uspešnih razmerij. Osrednji del svetovanja poteka na področju krepitve in gradnje kvalitetnih partnerskih odnosov, še preden pride do ločitve para, svetujem staršem kako zdravo in sočutno izvajati vzgojo in kako se soočati z vzgojnimi izzivi in odraščanjem otroka, poseben izziv pa mi predstavlja svetovanje posameznikom, ki so se znašli v emocionalnem vakuumu po ločitvi ter kako na novo oblikovati osebnost, se pravi delujem tudi na področju osebnostne rasti

Mešanica osebnih izkušenj, teoretičnih znanj in osebnostna duhovna rast, ki jo razvijam in krepim, mi pomagajo pri mojem delu svetovalke, kar izvajam znotraj Svetovalnice in v okviru mojega podjetja 3D Karbon d.o.o. . Obenem me tudi hči skozi njeno odraščanje uči nekaterih enostavnih modrosti, ki smo jih odrasli nekako pozabili ali pa se jih ne zavedamo več.

V letu 2008 sem opravila program Celostnega obvladovanja stresa (COS) pri Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje. Od leta 2013 naprej sem sodelavka portala MED OVER NET in sicer moderiram forum "Ločitev, nezvestoba in varanje"

Imam opravljeno prvo, drugo in tretjo stopnjo Reikija po Usuijevem sistemu naravnega zdravljenja, v drugi polovici leta 2015 pa sem dosegla tudi naziv mojstrice.
Opravila sem tudi delavnico Gamma zdravljenja ustanovitelja Chrisa Waltona, kjer z edinstveno tehniko lahko dosežemo preobrazbo naših nezavednih prepričanj in nastavimo nove, za naše življenje koristne in želene cilje. Delam na sebi neprestano in s tem spoznavam, da tudi tako dvigam svojo raven zavesti in razvijam intuicijo, ki mi pomaga predvsem takrat, ko racio blokira ali zavaja.

Z nami ste v dobrih rokah ...