Razpad razmerja je eden od najbolj stresnih dogodkov v življenju posameznika. Izgubite ljubimca, prijatelja, samozaupanje, občutek varnosti in pripadnosti, mogoče pa tudi smer svojega bodočega življenja. To je čas izjemnih in mešanih čustev, ki so še bolj zapletena zaradi stresa in skrbi glede pravnih in denarnih posledic. Ljudje se različno spopadajo s svojimi čustvi, nekateri izberejo strategijo, da ignorirajo svoja občutenja in gredo naprej, kot da se ni nič zgodilo, drugi spet čutijo, da morajo o tem govoriti z drugimi ljudmi.

Po razpadu zveze boste doživeli celo paleto različnih čustvenih obdobij. Mogoče se boste počutili jezne, šokirane, depresivne, pesimistične in v strahu. Zelo pomembno je, da prepoznate te občutke kot normalne. Poskušajte ostati pozitivni in počasi se začnite osredotočati na majhne pa vseeno zelo pomembne korake v svoje novo življenje.

Slovenska zakonodaja priznava tri kategorije zveze dveh partnerjev: zakonska zveza, izvenzakonska skupnost in registracija istospolnih partnerjev. Zakonska zveza je življenjska skupnost moškega in ženske. Njeno sklenitev, pogoje za veljavnost, pravne posledice in prenehanje ureja zakon. Za zakonca ima številne posledice, med drugim nastanek skupnega premoženja (skupno premoženje) in vzajemno dolžnost preživljanja.

Ker je z njo glede učinkov izenačena zunajzakonska skupnost, zakonska zveza izgublja na pomenu. Število sklenjenih zakonskih zvez v Sloveniji zato upada. Izvenzakonska skupnost se prizna, če izvenzakonska partnerja različnih spolov (moški in ženska) živita na istem naslovu vsaj dve leti. Partnerja imata enake pravice in dolžnosti in sicer do skrbi za otroke, dedovanja, skupnega premoženja in vzdrževanja drug drugega.

Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti je leta 2005 uvedel možnost registracije dveh partnerjev istega spola. Izvrševanje registracije poteka na upravnih enotah po Sloveniji. V primeru prenehanja tovrstne skupnosti eden ali oba partnerja podata vlogo za prenehanje skupnosti pri upravni enoti, pri kateri sta opravila registracijo skupnosti. O vlogi za prenehanje skupnosti nato upravna enota odloči z upravno odločbo.

Edina podlaga za ločitev (razvezo) zakonske zveze je nevzdržnost. V primeru, da se zakonca ne moreta sporazumeti o ločitvi, to je o razvezi njune zakonske zveze, lahko razvezo zahteva eden ali drugo s tožbo pred sodiščem. V takem primeru je potrebno dokazati zgolj to, da je zakonska zveza postala nevzdržna iz kateregakoli razloga. Zakonec, ki zahteva ločitev, mora v tožbi navesti, da je zveza postala nevzdržna in za to trditev morajo biti navedeni razlogi, ki pa niso omejeni (kot klasični se navajajo nasilje, varanje, alkoholizem). Sodišča pri odločanju o razvezi in o delitvi skupnega premoženja ne upoštevajo, kateri od zakoncev je ustvaril razmere, da je postala zveza nevzrdžna oziroma kdo naj bi bil za razvezo bolj kriv. Vsekakor pa je ravnanje enega ali drugega zakonca pred razvezo lahko zelo pomembno takrat, ko sodišče odloča o tem, kateremu od partnerjev bo zaupalo vzgojo in varstvo skupnih otrok.

V Sloveniji se vsak tretji zakon konča z ločitvijo, njihovo število se je v zadnjih 50 letih povečalo za šestkrat. Imamo dve vrsti ločitev, v obeh primerih pa odloča sodišče:

Sporazumna ločitev

Zakonca se sporazumeta, da se bosta ločila dogovorno, to je s sporazumom. Prednost je, da se v enem postopku rešijo skoraj vsa vprašanja, kar praktično pomeni, da po končanem ločitvenem postopku razvezanca zaživita novo življenje. Pri notarju se v obliki notarskega zapisa sklene sporazumni dogovor o skrbništvu in preživnini otrok ter delitvi premoženja, ki se skupaj s predlogom za razvezo pošlje pristojnemu okrožnemu sodišču. Če imata zakonca otroke, sledi svetovalni pogovor pri pristojnem centru za socialno delo, ki poda mnenje o tem, ali je dogovor primeren glede varstva in vzgoje otrok, preživnini in stikih. Oba zakonca morata biti prisotna na tem sestanku, v nasprotnem primeru se predlog za sporazumno razvezo umakne. Sodišče nato opravi dokončno potrditev razveze na sodišču v nepravdnem postopku ter preveri ali je primerno poskrbljeno za otroke.

Ločitev s tožbo

Ločitve s tožbo so ponavadi posledica spora zaradi delitve premoženja ali višine preživnine. V teh primerih zakonec najprej vloži tožbo, ki obsega tudi zahtevek o dodelitvi, preživnini in stikih z otroki. Ob vložitvi ločitve s tožbo sodišče zakonca napoti k mediatorju. To je strokovno usposobljena oseba, ki pomaga poiskati skupen jezik glede skrbništva, preživnine in delitve premoženja. Socialna služba na svetovalnem pogovoru ugotavlja primernost staršev za varstvo, vzgojo otrok ter odloča o preživnini in stikih. Temu sledi postopek za delitev premoženja, kateremu običajno sledi še kakšna pravda, s katero se določa delež posameznega zakonca pri skupnem premoženju. Po dokončno razvezani zakonski zvezi lahko sledijo še številne tožbe, navadno zaradi preživnine ali delitve premoženja. Če nikakršen dogovor med zakoncema ni mogoč, se postopki lahko vlečejo mnogo let, celo po deset in več.

Razpad razmerja je eden od najbolj stresnih dogodkov v življenju posameznika. Izgubite ljubimca, prijatelja, samozaupanje, občutek varnosti in pripadnosti, mogoče pa tudi smer svojega bodočega življenja. To je čas izjemnih in mešanih čustev, ki so še bolj zapletena zaradi stresa in skrbi glede pravnih in denarnih posledic. Ljudje se različno spopadajo s svojimi čustvi, nekateri izberejo strategijo, da ignorirajo svoja občutenja in gredo naprej, kot da se ni nič zgodilo, drugi spet čutijo, da morajo o tem govoriti z drugimi ljudmi.

Po razpadu zveze boste doživeli celo paleto različnih čustvenih obdobij. Mogoče se boste počutili jezne, šokirane, depresivne, pesimistične in v strahu. Zelo pomembno je, da prepoznate te občutke kot normalne. Poskušajte ostati pozitivni in počasi se začnite osredotočati na majhne pa vseeno zelo pomembne korake v svoje novo življenje.

Včasih pomaga podpora družine in prijateljev, da se prebijete skozi to težko obdobje. Dostikrat pomaga tudi, da o tem govorite z nekom, ki je manj vpet v vašo situacije in ki je izučen, da lahko z nevtralnega in strokovnega stališča ponudi emocionalno podporo. Nekaterim je lahko v veliko pomoč, da razpravlja in dobi nasvete od drugih ljudi, ki so že izkusili razpad svoje zveze.

Ko se vaše razmerje konča, to povzroči mnoga vprašanja in strahove glede prihodnosti. Večina ljudi se sooči s podobnimi skrbmi kot so ali bom obžaloval svojo odločitev, ali bom osamljen, kako bo to imelo vpliv na moje otroke in družino ter še mnogo drugih.

Ali bom obžaloval svojo odločitev?
Običajno traja dve do tri leta, da oseba ponovno sestavi svoje življenje. Ko se partnerja razideta, si mnogi kasneje zaželijo, da se ne bi. Mnogi tudi po nekaj letih priznajo, da so prepričani, da bi se ločitvi lahko izognili. Drugi seveda trdijo, da je bila ločitev najboljša stvar, ki so jo naredili v svojem življenju. Kakorkoli, najboljše je, da se odločite, ali boste vložili vso svojo energijo v reševanje vaše zveze ali pa boste začeli znova. Dvomi in polovične rešitve so lahko zelo izčrpljajoče.

Ali bom osamljen?
Po času, prebitem z nekom, je normalno, da se po ločitvi počutite osamljeno. To, da ste postali ponovno samski, lahko izkoristite za to, da si uredite svoje novo in predvsem neodvisno življenje . Mnogo ljudi se po ločitvi čuti polne energije zaradi novih možnosti, ki se jim nudijo, ko si začnejo na novo organizirati svoje življenje ali pa si izpolnijo želje, ki so jim včasih mnogo pomenile, preden so jih zaradi partnerstva porinil na stranski tir. Sedaj imate možnost raziskovati nove stvari, srečevati nove ljudi ter uživati v družbi svoje družine in prijateljev.

Kakšen vpliv bo imela ločitev na moje otroke in družino?
Ločitev ima velik vpliv na družino. To naj vas ne prepreči, da bi odšli iz razbitega razmerja vendar se morate zavedati, da bodo otroci vedno občutili obžalovanje, ko se njihovi starši ločujejo in vi morate kar najbolj zmanjšati vpliv tega.
Nekateri ljudje kar “pozabijo” na otroke med procesom ločevanja. Pozabijo otrokom povedati, kar se bo zgodilo. Zelo neodgovorno do otrok je, da se jim naenkrat reče »Mami in oči se ločujeta«. Mnogo boljše je, da otroci vedo kaj se dogaja in da med seboj razpravljata kako pridi do ustrezne rešitve.
Drugi zakonci pa vlečejo otroke v kreganje. NIKOLI ne vmešavajte svojih otrok v razprave in nikoli jih ne silite, da izberejo eno ali drugo stran. Jasno in brez valjenja krivde na partnerja jim razložite situacijo in jim zagotovite, da se resnično trudite in da iščete rešitve, ki bodo najboljše za vse. Vpliv na otroke lahko zmanšate tako, da jim zagotavljate dobro, neprekinjeno komunikacijo ter iskrene odgovore na njihova vprašanja.

Kako se bodo počutili moji otroci ali kako bodo reagirali?
Kako se bo otrok vedel med in po ločitvi, je odvisno od njegove starosti in spola, od tega kako težka je bila ločitev, od čustvene zrelosti otrok in njihovega obstoječega odnosa s starši.

Otroci so prestrašeni, ko so ločeni od enega starša, čutijo izgubo in izgubljeni so, ker se je njihovo mesto v družini spremenilo. Večina otrok o tem govori in nekateri celo po tihem načrtujejo kako spet spraviti starša skupaj.
Nekateri otroci lahko skrijejo ali zanikajo svoja čustva. Takšne bi bilo primerno opogumiti in jim dovoliti, da izrazijo svoja občutenja ter svoje skrbi.
Nekateri otroci imajo občutek krivde, mislijo da če bi se lepše vedli ali če bi bili bolj pridni v šoli, da se to ne bi zgodilo. Prevzeti odgovornost za ločitev svojih staršev je zelo težko breme. Zagotovite otrokom, da to ni njihova krivda v nobenem primeru ter jim ponudite vso svojo ljubezen.
Drugi otroci se čutijo razdvojene kar vodi do zmedenosti in nadalje do krivde. Zagotovite jim, da bo lahko vedno v stiku z odseljenim staršem.
Starši naj ne bi nikoli kritizirali svojega bivšega partnerja pred otrokom. Temu se je težko upreti vendar je zelo krivično do otroka. Otroci vedo, da so del vsakega od staršev in se lahko počutijo tako »slabe« kot bivši ali bivša. Nikoli ne recite v jezi »takšen si kot tvoj oče/mati«. Otroci lahko razumejo takšne očitke na način, da se ta reakcija zavračanja lahko nanaša na njih same.
Nekateri otroci svoja občutenja potlačijo in jih na zunaj ne kažejo. Takšen otrok verjetno potrebuje pomoč, da izrazi svoja čustva, morebiti tudi skozi svetovanja ali terapevtski proces, kajti v nasprotnem primeru se lahko kasneje pokažejo znaki depresije in drugih bolezni.
Mlajši otroci se bodo mogoče vrnili na nižjo razvojno stopnjo in ponovno začeli ponoči močiti posteljo, sesati prst, se začeli nasilno vesti ali ne bodo mogli spati. To so znaki skrbi in izgube občutka varnosti.
Otroci med šestim in devetim letom starosti so zelo ranljivi. Ne razumejo točno kaj se je zgodilo vendar čutijo, da je nekaj močno narobe. Še vedno so zelo odvisni od mamice in očija. Pogosto zato reagirajo z jezo, pomanjkanjem koncentracije ali se v šoli pojavijo vedenjski in učni problemi. Zelo pomembno je, da se takoj začnete ukvarjat s temi znaki, da bi se izognili kasnejšim mnogo globljim težavam.
Starejši otroci morebiti izrazijo svojo željo s katerim od staršev bi živeli, drugi pa so lahko popolnoma razdvojeni kar kažejo z jezo, žalostjo ali občutnim odmikom od dosedanjega vedenja in uspeha v šoli.

Popolnoma normalno je, da ob ločitvi občutite jezo, depresijo, frustracijo, strahove, žalost, osamljenost, srečo, olajšanje, zanikanje ali pomanjkanje motivacije. Enostavno sprejmite dejstvo, da boste šli skozi mnoge različne čustvene faze in boljše bo, da se z njimi soočite kot pa da bi se jim izogibali.

Morebiti vam bo težko, vendar je pomembno da govorite o svojih čustvih svoji družini ali prijateljem, če ste tega zmožni. Z iskrenostjo boste od njih dobili podporo, ki jo v teh trenutkih zelo potrebujete. Mnogi ljudje so že šli skozi občutenja, ki so podobna vašim ter vam lahko nudijo tudi povsem praktične nasvete. Potrudite se in začnite brati knjige s tematiko, ki bi vam znala odgovoriti na vaša mnoga vprašanja.
Če ni možno govoriti z vam najbližjimi ljudmi, se lahko pogovorite s svojim zdravnikom ali svetovalcem. Ko boste šli skozi svoje težave z njim, jih boste bolj jasno videli, kar vam bo dalo možnosti, da se premaknete naprej. Če skrivate svoja čustva, to zgolj pomeni, da se boste morali z njimi kasneje ukvarjati, kar pa lahko povzroči, da boste obstali na mestu ter svojega življenja ne boste mogli premakniti z mrtve točke.
Če opazite simptome depresije, se pogovorite s svojim zdravnikom. Ti simptomi lahko vključujejo nespečnost, prenajedanje, pomanjkanje teka, prevelika odvisnost od alkohola ali drog, neenakomerno dihanje, misli o samomoru, na splošno nizka samopodoba, izogibanje komuniciranja ali pomanjkanje socialnih stikov. Ni se vam treba sramovati svojih občutkov in ni treba, da trpite v tišini, pogovorite se s svetovalcem.
Vaše mentalno zdravje je povezano z vašim fizičnim zdravjem. Obstajajo stvari, ki jih lahko naredite za sebe. Oblikujte si zdravo dieto, opazujte vnos alkohola v svoje telo, redno izvajajte telesne vaje in druge telesne aktivnosti ter najdite druge dejavnosti, na katere se osredotočite. Včlanite se v najbližji fitnes center, obiskujte ure aerobike ali pilatesa, pustite se vpeljati v skrivnosti joge in drugih meditativnih veščin, naročite se pri pedikerju ali kozmetičarki ali pa se za nekaj dni odpravite v toplice ter se razvajajte z masažo.
Med še posebej stresnimi dogodki in takrat, ko potrebujete zagon ali ponujeno roko v pomoč, mnogi od nas izjemno cenimo vrednost storitev, ki jo ponujajo svetovalci za poločitvene težave, psihoterapevti in vodniki za zdravo in uravnoteženo življenje.

Ko ste globoko vpleteni v emocionalne travme ob ločitvi, je zelo težko razmišljati in videti jasno sliko ter vedeti, kaj potrebujete, da se premaknete naprej v svojem življenju. Pridejo obdobja, ko osamljenost, tesnoba in depresije prevladajo nad vsem. Vedno več se vas odloča, da poiščete strokovno pomoč pri svetovalcu ali terapevtu, ki vas lahko nauči, kako se odtrgati od svojih težkih in temnih misli ter kako se osredotočiti na nove življenjske priložnosti. Tako stranke želite pridobiti neodvisen nasvet, se naučite novih tehnik oblikovanja zdravega odnosa, skupaj analizirate prejšnje razmerje in se iz tega naučite, kje je šlo narobe, da ne bi ponavljali enakih napak vedno znova.

Svetovalci nismo intimno vpleteni v vaš problem, misli in skrbi in vam zatorej lahko ponudimo celovito ena na ena pomoč, podporo in vodstvo. Svetovalci smo kvalificirani in izučeni, da se osredotočimo na globlje ležeče zadeve, ki vam preprečujejo, da bi se premaknili naprej. Pomagamo vam raziskati in izraziti lastne misli, skrbi, želje, občutenja ter oblikujemo konkretne rešitve. Najbolj učinkovita metoda svetovanja je iz oči v oči, kar pomeni srečanja v prostorih Svetovalnice. Običajno je potrebnih več srečanj s svetovalcem, da se proces zaupanja in nato vodenja začne odvijati ter da se na koncu opravi evaluacija. Vendar je tudi od same stranke odvisno, kako hitro poteka proces zato se individualno dogovarjamo za termine obiskov.

Razpad in ločitev partnerskega razmerja oziroma zakonske zveze običajno postavi pod vprašaj tudi področje financ. Bivša partnerja se morata dogovoriti o delitvi skupnega premoženja, prav tako pa tudi o delitvi bremena morebitnih dolgoročnih kreditov, posojil, razdeliti sredstva s skupnega bančnega računa in podobno. To je obdobje prilagajanja. Potrebno je vzpostaviti prioritete in nadzor nad trošenjem denarnih sredstev. Če tega niste vešči, nam lahko to sporočite in naša Svetovalnica vam bo priskrbela odličnega strokovnjaka s področja upravljanja osebnih financ, ki vas bo naučil kako skrbeti za svoje prihodke in seveda tudi stroške na strani odhodkov.

Dovolite si iskreno ogledati svoje finančno stanje ter oblikujte taktiko, ki vam bo omogočila denarno preživetje. Začnite si delati beležke o tem, koliko, kdaj in za kakšen nakup ste potrošili denar. Na drugi strani si zabeležite koliko denarja ste zaslužili ter sproti preverjajte, kateri nakupi imajo prednost. Sedaj ste vi sami tisti, ki odločate o financah!