O svetovalnici

Svetovalnica

V naši Svetovalnici ni tabu tem, zato ste vabljeni vsi, ki ste se znašli v zanki iskanja rešitve za bolj zdrav in pozitiven odnos do sebe in svojega razmerja z zakoncem, partnerjem, otrokom ali mladostnikom.

Pri našem svetovalnem delu se bolj osredotočamo na »tukaj in zdaj« ter na prihodnost kot pa na preteklost »tam in takrat«.Pomagamo vam najti vaše močne strani in jih poskušamo učinkovito uporabiti. Postavili si bomo cilje, katerim bomo sledili in kateri bodo vodili naše delo. Med našimi srečanji boste kdaj dobili tudi » domačo nalogo«.Do vsake stranke imamo individualen pristop. To je zato, ker smo pozorni na potrebe vsakega človeka posebej in svetujemo glede na njegove probleme, potrebe in samo osebnost ter zato tudi naš pristop prilagodimo.Pri zakonskem svetovanju bo naše delo skupaj obsegalo pogovore o »težkih« temah, poudarek bo na komunikaciji med partnerjema, za boljše razumevanje vaših trenutnih problemov se bomo med drugim posvetili tudi spoznavanju vašega in partnerjevega otroštva ter družinskega ozadja.

Vloga svetovalca je v tem, da nudi pomoč stranki, da prepozna, ozavesti in predela vsebine ter čutenja, ki so jih pripeljala v stisko. S tem posameznik lažje razume vzroke in posledice svojih težav. Cilj svetovanja je med drugim tudi ta, da se lahko partnerja ali člani družine odkrito pogovarjajo, da sproščeno izražajo svoje občutke, čustva in stiske ter se počutijo varno in sprejeto. Pomembno se je zavedati lastnih čustev. S svetovanjem pomagamo razčistiti z življenjskimi izkušnjami, ki nas blokirajo pri zdravem in osrečujočem odnosu s partnerjem ali v družini.

Vloga svetovalca ni dajati enostranske rešitve problema stranki temveč pomagati iskati metode, tehnike in vsebine, ki pripeljejo posameznika do tega, da se zave pomembnosti vložka lastne volje, želje, časa in energije v to, da se začnejo odpletati niti težav, v katerih se je znašel. Brez investiranega truda je težko pričakovati ustrezne rezultate.

Uspešnost svetovalnega procesa je odvisna predvsem od pripravljenosti posameznika za delo na sebi in sprejemanja odgovornosti za sebe.

Posvetili se bomo vašemu problemu, vas poslušali, nudili čustveno podporo in delali na ozaveščanju vzrokov, ki so pripeljali do trenutne situacije. Z toplim, neočitajočim pristopom poskušamo narediti vsako srečanje kar najbolj produktivno.

V Svetovalnico ste vabljeni tudi mladostniki in otroci, ki doživljate stisko zaradi nezdravega družinskega okolja, ki so ga povzročila nesoglasja med staršema ter ne veste kam po prijazen in strokoven nasvet.

Mnogo parov in posameznikov se sooča s težavami na področju spolnosti na neki točki svojega življenja. V naši svetovalnici vam svetujemo kako jih razumeti, sprejeti, razrešiti in ni potrebno, da bi vam ob tem bilo kakorkoli nerodno. Tu smo, da vam pomagamo.

Oglejte si naše prostore


O podjetjuPogoji uporabe

Ti pogoji določajo pravila uporabe za spletno stran na naslovu https://www.svetovalnica.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Obiskovalec spletnega mesta soglaša z njihovo uporabo v trenutku, ko vstopi na spletno mesto.

1. Spletno mesto
Uporaba spletnega mesta je namenjena informiranju obiskovalcev. Imetnik spletnega mesta skrbi za resničnost, ažurnost in kakovost spletnega mesta. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake na spletnem mestu ali za pravilnost podatkov. Odločitve, ki jih obiskovalec sprejme v sklopu uporabe spletnega mesta, so izključno njegove. Vsebina spletnega mesta ali omenjenih pogojev je lahko kadarkoli podvržena spremembam, ki začnejo veljati hkrati z objavo na svetovnem spletu.

2. Zasebnost
Spletno mesto podatke o obiskovalcih prejema v nezaščiteni elektronski obliki, zato so lahko dostopni tretjim, nepooblaščenim osebam. Obiskovalci so sami odgovorni za zaščito svojih občutljivih podatkov.

3. Avtorske pravice
Vse avtorske pravice v zvezi s predmetnim spletnim mestom si pridrži imetnik domene. Sleherna uporaba spletnega mesta, ki ni v skladu z njegovim namenom, je prepovedana.

4. Pravo in pristojnost
O vseh morebitnih sporih v zvezi z uporabo spletnega mesta odločajo izključno sodišča v Ljubljani. Za uporabo predmetnega spletnega mesta veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.

Splošno obvestilo

Pravno obvestilo

Podjetje Melita Kuhar s.p. si pridržuje avtorske pravice na vsebino, ki je objavljena na spletni strani Svetovalnice. Vsebine spletne strani ni dovoljeno kopirati v javne in komercialne namene. To je možno zgolj ob pisni privolitvi direktorice podjetja Melita Kuhar s.p..

Naše podjetje ne prevzema odgovornosti, če bi kdo uporabil katerikoli del vsebine za različne namene. Vsebine na naši spletni strani in odločitve, ki jih morebiti sprejme uporabnik, so le-te na lastno odgovornost uporabnika. Prosimo vas, da dobro premislite in sprejmete zgolj tiste odločitve, za katere ste pripravljeni nositi odgovornost.

Vse informacije in podatki, ki jih svetovalec v teku srečanja in poteka svetovanja dobi od stranke so popolnoma zaupne narave in so tajne ter se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/2004). Vsi naši svetovalci so zavezani k molčečnosti.

Osebni podatki
Obvezujemo se, da bo z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki Svetovalnica ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo (direktive EU 95/46/EC, 2002/58/EC in sporazumi ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189). Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Z nami ste v dobrih rokah ...